נפל בעת בניית סוכה בגן הילדים של הקיבוץ ותבע פיצויים – ת.א 2906-09-11 (שלום-עכו)

פלוני הוזמן יחד עם הורים נוספים להשתתף בהקמת סוכה בגן הילדים שבו משתתפת בתו. על מנת להניח את הסכך לסוכה, עלה פלוני על סולם ואולם כאשר הגיע למעלה, התנדנד הסולם, פלוני איבד את שיווי המשקל ונפל. כתוצאה מהנפילה נגרמה לפלוני פגיעה ברגלו השמאלית.

פלוני הגיש תביעה כלפי הקיבוץ שבו ממוקם גם הילדים והוא הבעלים של הגן ודרש לפצותו בגין נזקי הגוף שנגרמו לו לטענתו בשל רשלנות המקום. הקיבוץ ביקש לדחות את התביעה בטענה שלא נפל כל פגם בסולם ולא הובהרה סיבת הנפילה.

בית המשפט קבע, כי פלוני אכן הוכיח שנפל מסולם עת רצה להניח סכך על הסוכה. עוד הוסיף בית המשפט, כי הוכח שהקיבוץ יוזם פעילות שנתית שחוזרת על עצמה לפיה מקיימים חגיגות בסוכות בגן. עוד הוכח שהקיבוץ הוא שיוזם את הזמנת ההורים להיות שותפים לפעילות.

בית המשפט קובע, כי "הסולם היה חלק מהכלים ששימשו את ההורים בפעילותם לקישוט הגן ועל כן הוא היה חלק מהמתחם שנמצא באחריות הנתבע מס' 1. כמי שיוזם את הפעילות הנ"ל תקינותו של הסולם הינה באחריות הנתבע מס' 1 ואין לומר כי החובה מוטלת על התובע להוכיח קיומו של פגם בסולם. בכל מקרה נסיבות אירוע התאונה מלמדות כי הפעילות של הקמת הסוכה נעשתה ללא השגחה ו/או פיקוח נאותים מצד הנתבע מס' 1 תוך הסתמכות על כך שההורים של ילדי הגן בהיותם אנשים מבוגרים ואחראים ידעו לשמור על עצמם תוך כדי פעולות קישוט הגן והכנתו לקראת חגיגת הסוכות".

נקבע, כי הקיבוץ הפר את החובה המוטלת עליו שעה שלא דאג שבמקום יהא נוכח נציג מוסמך מטעמו לפקח על הפעילות וכן לא הועברה הדרכה והנחיות באשר לאופן ביצוע העבודה. בנסיבות אלו קובע בית המשפט, כי קיימת אחריות לקיבוץ לנזק שנגרם לפלוני ועליו לפצותו על נזקיו.

עם זאת, בית המשפט קבע, כי לפלוני אשם תורם בשיעור של 35% בשל אחריותו לאירוע.