טבח החליק בעבודה בשל לכלוך שנוצר מעבודתו ותבע פיצויים – ת.א 21795-01-14 (שלום טבריה)

פלוני עבד כטבח במסעדה. באחד הימים, בשעות הערב החל פלוני בהליכים לסגירת המטבח כאשר בעת פינוי שולחנות הוא החליק על הרצפה המלוכלכת ונחבל בחוזקה בברכו הימנית. בעקבות התאונה נגרמה לפלוני נכות בשיעור של 15% לצמיתות. פלוני הגיש תביעה כנגד מקום עבודתו בדרישה לפצותו על נזקי הגוף שנגרמו לו בתאונה.

פלוני והעד מטעמו (טבח נוסף שהיה עד לתאונה) אישרו, כי במועד תחילת העבודה באותו היום הייתה הרצפה נקייה וכי למעשה הלכלוך על הרצפה בעקבותיו נפל פלוני הינו תוצאה של עבודתם במטבח. עם זאת, הוכח, כי האחריות לניקיון המטבח אינה של הטבחים אלא של עובדי ניקיון אשר מגיעים למקום בכל יום בין השעות 16:00-17:00. ביום התאונה לא עבדו עובדי הניקיון ואזור התאונה היה מלוכלך ומבולגן.

בית המשפט קובע, כי "אין חולק כי חובתו של מעביד לדאוג ולספק לעובדיו סביבת עבודה בטוחה. חובה שהנתבעת לא עמדה בה ולא דאגה שיגיעו עובדי ניקיון למסעדה ביום התאונה. בהיעדר עובדי ניקיון נוצר מפגע שעל הנתבעת היה לעשות כל הנדרש ממנה באופן סביר על מנת למנוע מפגע זה. משלא נקטה הנתבעת באמצעים שהיה עליה לנקוט באופן סביר התרשלה הנתבעת"

עם זאת, בית המשפט מוסיף, כי למרות אחריות המעסיק לתאונה הרי שעדיין יש לייחס לפלוני אשם תורם לאירוע שכן אף אם אין זו עבודתו לנקות את המטבח הרי שהיה עליו לנקוט בזהירות מירבית בשים לב לכך שידע שהרצפה אינה נקייה. משכך, קובע בית המשפט, כי לפלוני אשם תורם לאירוע בשיעור של 20%.

בסופו של יום פוסק בית המשפט, כי פלוני יפוצה בסך של 213,000 ₪ וזאת לאחר קיזוז התשלומים שקיבל מביטוח לאומי ובניכוי האשם התורם.