זכיינית מפעל הפיס תבעה חוב על מכירה בהקפה של כרטיסי הימור – ת.א 2774-05 (שלום פתח תקווה)

זכיינית של מפעל הפיס הפעילה דוכן למכירת כרטיסי הימור חוקיים. פלונית רכשה אצלה מוצרים ובמשך תקופה מסויימת החלה רוכשת כרטיסים בהקפה כאשר במשך הזמן צברה חוב. משכך, הגישה הזכיינית תביעה לתשלום סך של כ-23,000 ₪ בגין החוב שנוצר.

בית המשפט דן בשאלה האם יש מקום להטיל אחריות כלשהי על הזכיינית בגין מכירת כרטיסי הגרלה בהקפה למכורה להימורים. בית המשפט קובע, כי "אין חולק כי רכישת מוצרי פיס הינה בגדר הימור מותר וחוקי". עוד מציין בית המשפט, כי "מוכר כרטיסי פיס אינו נדרש וגם אינו רשאי לסרב למכור כרטיסים כאלה לכל המעוניין לרכשם..".

 עם זאת, "שונים הם פני הדברים כאשר מדובר בהעמדת אשראי לצורך רכישה כזו". בית המשפט קובע, כי השאלה האם למכור כרטיסים בהקפה הינה שיקול של המוכר כאשר יש לו אינטרס כלכלי מובהק להגביר את המכירות. "העמדת אפשרות כזו ללקוח המכור להימורים כמוה כהצבת מכשול לפני עיוור שכן התלות הנפשית שפיתח מונעת ממנו לעמוד בפיתוי הגם שבסופו של יום ידרש לפרוע את החוב שנוצר".

בית המשפט סבר, כי בנסיבות המקרה כאשר היה ברור שפלונית פיתחה תלות והתמכרות להגרלות היה על המוכרת להפסיק למכור לה כרטיסים בהקפה. משעה שהיא לא עשתה כן יש להטיל עליה אשם תורם להיווצרות החוב. בנסיבות העניין מטיל בית המשפט אשם תורם בשיעור של 25% על כתפי המוכרת.

משכך, חויבה פלונית לשלם לזכיינית סך של 16,302 ₪.