נפגע באשכים באימון קרב מגע ותבע את מבטחת המאמן – ת.א 20501-07-13 (שלום ראשון לציון)

 

פלוני התאמן בקרב מגע. באחד האימונים הורה המדריך על ביצוע חימום שכלל, בין היתר, תרגול בעיטות לרגליים בזוגות. בן הזוג של פלוני בעט בטעות באשכיו. פלוני לא עשה שימוש במגן אשכים. בעקבות האירוע הגיש פלוני תביעה לבית המשפט כנגד המבטחת של המאמן בטענה לרשלנות.

 

בית המשפט דן באירוע וקבע, כי אכן יש להטיל את האחריות לאירוע על כתפי המאמן ומשכך, חלה חובת פיצוי על המבטחת של המאמן. בית המשפט קבע, כי לו המאמן וצוותו היו מנחים את המתאמנים ומקפידים על לבישת מגן אשכים במהלך האימון הרי שניתן היה למנוע את המקרה.

 

במהלך הדיון נמצא, כי נושא המיגון לא היה מוקפד במהלך האימון וכי אם למתאמן היו חסרים מגנים לא היו עוצרים את האימון בשל כך. מעבר לכך עלה, כי כלל לא הייתה דרישה לעטות מגן אשכים אלא מגיני רגליים ושיניים.

 

בית המשפט מציין, כי אין סיבה להניח, כי פלוני זלזל במודע בכללי המיגון. כך, עובדה היא, כי עשה שימוש במגן שיניים, שוקיים וכפפות. משכך, קבע בית המשפט, כי לו המאמן ועוזריו היו מקפידים גם על מגן אשכים הרי שהיה בכך כדי ליצור מודעות והרתעה ולמנוע התאמנות ללא מגן זה.

 

בית המשפט מטיל אם כן את האחריות לתאונה על כתפי המאמן. עם זאת, בית המשפט קובע, כי לפלוני אשם תורם לאירוע בשיעור של 20% וזאת לאור העובדה כי הוא התאמן באומנויות לחימה מגיל צעיר והחזיק בחגורה שחורה והיה מודע לכך שקיים מגן אשכים.

 

באשר לפיצוי, נקבע, כי לפלוני לא נותרה נכות בעקבות האירוע ומשכך, נפסק לפלוני פיצוי בשווי של כ- 25,000 ₪.