תבע את המעסיק בגין פגיעה בכתף כתוצאה מדחיפת חבילות – ת.א 33468-12-12 (שלום אילת)

 

פלוני עבד במשך שנים כאחראי על צוות עובדי ניקיון בבית מלון. כחלק מתפקידו היה עליו לעסוק בפינוי חדר האשפה של המלון. המדובר בחדר קטן ובו מצויה מכונה לדחיסת קרטונים. את החבילות שנפלטות מהמכבש היה עליו להעביר לנקודת איסוף. משקלה של כל חבילה בדחיסה מלאה עמד על כ- 300 ק"ג. לטענתו של פלוני, באחד הימים בעת שעסק בדחיפת חבילת קרטון לנקודת האיסוף, חש כאב עז בכתף השמאלית. בדיקה מאוחרת גילתה קרע בגיד בכתף ולפלוני נותרה נכות לצמיתות כתוצאה מהפגיעה. בגין האירוע הגיש פלוני תביעה לפיצויים כנגד המעסיק בטענה לרשלנות.

 

המעסיק (בית המלון) הכחיש את חבותו בגין האירוע. לטענת בית המלון, האירוע, ככל שאירע, נבע מרשלנותו של פלוני שנהג בחוסר זהירות שעה שלא ביקש עזרה בהרמת הקרטונים ולא השתמש באמצעי הרמה במקום לעבוד באופן ידני.

 

בית המשפט דן במקרה ומצא, כי למעסיק אחריות מלאה לאירוע התאונה. בית המשפט חוזר על ההלכה לפיה "על המעביד לספק סביבת עבודה בטוחה, להגן על עובדיו מפני סיכונים המצויים במקום העבודה ובתהליך העבודה ולהנהיג שיטות עבודה נאותות ולפקח על ביצוען".

 

בית המשפט מצא, כי הפעולה שביצע פלוני עת נפגע בכתף הייתה שגרתית ורגילה. עוד נמצא, כי העבודה בוצעה בהתאם לתנאים שקבע המעסיק. העבודה בוצעה בחדר קטן מידות כאשר הדרך היחידה להוציא את חבילות הקרטון היא על ידי דחיפה/גרירה/הרמה מחוץ לחדר. עוד עלה, כי לא סופקו לפלוני אמצעי עזר חיוניים כגון עגלה או אמצעי הרמה אחר ומשכך, נאלץ לבצע את העבודה בכוח פיזי. נמצא, כי כיום פלוני עובד באותה עבודה בבית מלון אחר שם קיימת מכונת דחיסה דומה בחדר גדול יותר המאפשר הכנסת אמצעי הרמה ועזרה והדבר מחזק את רשלנות המעסיק בעת התאונה.

 

בסיכומו של דבר קובע בית המשפט, כי על פי מבחן "השכל הישר" היה על העסיק לצפות אפשרות של פציעתו של פלוני בתנאי העבודה שכללו העברת חבילות כבדות ממקום למקום באופן ידני בשל הימנעותה מלספק אמצעים פשוטים לביצוע העבודה.

 

לאור כל האמור לעיל קובע בית המשפט, כי למעסיק אחריות מלאה לפצות את פלוני על נזקי הגוף שנגרמו לו בעקבות התאונה.