סירב לציית לשוטר לרוקן את הכיסים והובל לתחנה – ת"א 57278-05-12 (שלום ת"א)

פלוני נעדר עבר פלילי, התגורר באזור ידוע כמוכה סמים ומשכך, התקיימה במקום פעילות מוגברת של המשטרה. באחד הימים בעודו הולך עם חבר, עצרה לידם ניידת משטרה והשוטר ביקש שיציגו בפניו תעודת זהות. פלוני וחברו נענו לבקשה ובבדיקת הפרטים לא נמצא דבר. השוטרים ביקשו כי ירוקנו את כיסיהם. החבר נענה לבקשה, רוקן את כיסיו והמשיך בדרכו. פלוני סירב והובל לתחנת המשטרה. בתחנה עדיין סירב לרוקן את הכיסים אף לאחר שנאמר לו שהוא חשוד בהחזקת סם. באישור קצין נערך חיפוש על גופו ולא נמצא דבר ואז שוחרר מהתחנה.

פלוני הגיש תביעה לפיצויים לבית המשפט בטענה שהשוטרים נהגו בו בגסות והשפילו אותו וכי דרישתם לריקון הכיסים, מעצרו והחיפוש לא התבססו על חשד סביר אלא מתוך נקם על כך שעמד על זכויותיו. המשטרה והמדינה טענו, כי מדובר בתביעה קנטרנית שמבקשת פיצוי על פעולת אכיפה חוקית ויש לדחות את התביעה.

היות ופלוני טען אף לנכות נפשית כתוצאה מהאירוע נדרש בית המשפט למינוי מומחה מטעמו ולאחר מכן קבע, כי פלוני אכן סובל מנכות נפשית ואולם זו אינה קשורה באירוע.

לגופו של עניין בית המשפט קובע, כי פלוני נושא בנטל השכנוע כאשר תביעתו אינה עוסקת בתקיפה או הפעלת כוח מיותר אלא בעצם ההצדקה לעיכוב וחיפוש במהלכו הופעל כוח. משכך, בית המשפט נדרש להשיב על השאלות הבאות: האם חשדו השוטרים בניידת כי פלוני מחזיק סמים? האם זו הייתה הסיבה לעיכובו והבאתו לתחנה? האם פלוני איים על שוטרת כפי שנטען?

בית המשפט קובע, כי לא הוכח שלפני עיכובו של פלוני הוא נחשד בהחזקת סם. נמצא גם, כי פלוני כתב בתלונה שהגיש למשטרה, כי השוטרת בניידת כינתה אותו בקשר "פוזיונר" כאשר העיר לה שאלה אותו אם הוא מאיים עליה ובהגיעם לתחנה שיקרה ואמרה שאיים עליה. בית המשפט קובע, כי הוכח לטעמו, כי פלוני לא איים על השוטרת. בנוסף, איש משוטרי התחנה אליה הובל פלוני לא התייצב לעדות ובית המשפט קובע שמשכך, לא הוכח שגם בתחנת המשטרה נחשד פלוני בהחזקת סם.

לאור זאת קובע בית המשפט, כי לא היה חשד, כי פלוני החזיק סמים ולא היה מקום להורות לו על ריקון הכיסים ועיכובו בתחנת המשטרה. לאור כל אלו נקבע, כי פלוני זכאי לפיצוי בסך של 10,000 ₪.