נפגע במשחק פיינטבול לאחר שהמסכה שקיבל התמלאה באדים – ת.א 22410-12-10 (שלום נתניה)

פלוני הגיע יחד עם חבריו למשחק פיינטבול. לטענתו, הוא וחבריו קיבלו ציוד לרבות משקפי מגן ישנים ובלויים. במהלך המשחק התמלאו המשקפיים באדים והוא התקשה לראות ותוך כדי ריצה נתקל במכשול ושבר את הקרסול. מומחה רפואי מטעם בית המשפט קבע, כי בעקבות האירוע נותרו לפלוני 10% נכות לצמיתות. לטענתו, חברת פיינטבול אחראית לנזק שנגרם לו.

החברה מצידה טענה, כי לא היה כל מכשול במקום וכי הציוד שסופק היה תקין. כמו כן, נטען, כי המשתתפים במשחק קיבלו הנחיות לרבות הנחייה לפיה במקרה של אדים במשקפיים יש להרים את היד ולתפוס מחסה. עוד נטען, כי כל המשתתפים לרבות פלוני חתמו על מסמך הכולל פטור מאחריות לחברה מכל נזק גוף שיגרם במהלך המשחק.

בית המשפט שמע את עדויות הצדדים וקבע, כי גרסתו של פלוני לאירוע מקובלת עליו וכי הוא נתקל במכשול בשטח המשחק אשר התקשה להבחין בו בעת שמשקפיו התמלאו באדים. בנסיבות אלו נקבע, כי יש לחברה אחריות לאירוע. עוד נקבע, כי חברת פיינטבול לא יכולה להיבנות מהמסמך עליו החתימה את המשתתפים לגבי פטור גורף מאחריות. בית המשפט מפנה בעניין זה להלכה שנקבעה בע"א 285/73 לגיל טרמפולין נגד נחמיאס שם נקבע, כי ככל שנתבעת ביצעה עוולה כלפי תובע אין בטופס מהסוג האמור כדי לפטור אותה באופן גורף מאחריות בגין נזקי גוף.

למרות זאת, בית המשפט מוצא לייחס לפלוני אשם תורם בגין האירוע. נקבע, כי פלוני הבחין מיד, כי הציוד שקיבל לידיו אינו תקין וכי איש לא חייב אותו לשחק עם משקפי מגן שנראו בעיניו מלכתחילה בלתי תקינים. לאור זאת, הוטל על פלוני אשם תורם בשיעור של 35%.

לאור כל זאת פוסק בית המשפט לפלוני פיצוי בסך של 191,000 ₪ בתוספת הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.