הרכב נפגע בתאונת דרכים בעת שהנהג נסע עם רישיון לא תקף – ת.א 16493-02-13 (באר שבע).

יחיא נהג ברכב שבוטח בביטוח מקיף והיה מעורב בתאונה. במועד התאונה לא היה רישיונו של יחיא תקף כיוון שרישיונו הוגבל בשל חוב כספי על פי חוק ההוצאה לפועל. בעל הרכב היה בן דוד של יחיא ואולם פנייתו אל חברת הביטוח על מנת שתשלם לו את נזקי הרכב שנגרמו בתאונה, נדחתה בטענה שהנהג נסע עם רישיון לא תקף. המחלוקת בין הצדדים הובאה לפתחו של בית המשפט.

לטענת התובע, הוא השאיל את הרכב לבן דודו כאשר לפני כן הציג בפניו יחיא את רישיון הנהיגה והוא ראה שהרישיון תקף. חברת הביטוח טענה, כי לפי הפוליסה אין כיסוי ביטוחי במקרה של נהיגה ברכב ללא רישיון תקף ומכיוון שאין מחלוקת, כי הרישיון לא היה בתוקף אין לפצות את התובע על הנזקים שנגרמו לרכב.

בית המשפט מזכיר, כי בהלכה שנפסקה בבית המשפט העליון בהתייחס למקרים של נפגעי גוף נקבע, כי "מי שנהג ברכב כשהוא מחזיק ברישיון לסוג הרכב בו נהג אולם הרישיון פקע מחמת אי תשלום אגרה או שהוטלה עליו הגבלה לפי חוק ההוצאה לפועל (המכנה המשותף לכולם שמדובר בהגבלה טכנית ולא מהותית), הרי שחוק הפיצויים אינו שולל את זכאותו לפיצויים בגין נזקי גוף. עם זאת הוא "חשוף" לסנקציות לפי פקודת התעבורה".

בית המשפט מוסיף, כי אין מקום להחיל את ההלכה רק במקרה של פגיעות גוף ויש להחיל אותה גם במקרים של נזקי רכוש. בנסיבות אלו קובע בית המשפט, כי במקרה בו נהג ברכב אדם בעל רישיון נהיגה התואם את סוג הרכב ואשר רישיונו לא היה תקף בשל נסיבות שאינן מהותיות כגון חוב במסגרת הוצאה לפועל, הרי שהדבר לא ייפגע בכיסוי הביטוחי הקיים.

לאור זאת, חברת הביטוח חויבה לשלם לתובע את מלוא הנזקים שנגרמו לרכב בהתאם לדו"ח השמאי בסך של כ-71,000 ש"ח.

UA-57789653-1