העיזבון טען, כי המנוח נפטר בשל עבודה תוך חשיפה לאסבסט – התביעה נדחתה – ת.א 7945/07 (שלום ירושלים).

בית משפט השלום בירושלים דן בתביעת נזיקין של עזבון בטענה, כי המנוח חלה ונפטר ממחלת הסרטן אשר נגרמה כתוצאה מחשיפה לאסבסט במהלך עבודתו כנגר בין השנים 1962-1965. התביעה נדחתה מסיבות של חסר ראייתי ואולם, בין יתר הטענות לדחייה קבע בית המשפט, כי בתקופה בה עבד המנוח כנגר, המודעות לסיכונים הקיימים בחשיפה לאסבסט הייתה שונה מהמצב כיום.
רק בשנת 1964 הותקנו תקנות בטיחות בעבודה הנוגעות לחשיפה לאסבסט וגם במסגרתם לא נאסרה העבודה אלא נדרש לבצע בדיקות רפואיות לעובדים.
עם זאת, חשוב לדעת, כי כיום המצב המשפטי שונה כאשר החל משנת 1984 הותקנו תקנות חדשות – תקנות בטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק). תקנות אלו עוסקות, בין היתר, באמצעי המגן שנדרש המעסיק לספק לעובדים. משכך, מי שחלה במחלה בעקבות חשיפה לאסבסט ממועד התקנת התקנות – מצבו המשפטי שונה מזה שנקבע בפסק הדין.

UA-57789653-1