התחשמל מגדר של בניין, נותר עם נכות נפשית ותבע את העירייה, חברת החשמל ונציגות הבית המשותף- מי צריך לשלם? – ת.א 22577-07-09 (שלום ת"א).

זבולון היה נער בן 16.5 כאשר שהה בחניון של בית משותף אשר היה מוקף בגדר. הגדר הייתה עשויה ברזל ועל הגדר הייתה תאורה היקפית ששימשה את החניון וגם הייתה משותפת למעבר הציבורי. בשלב מסוים ביקש זבולון לעבור מעל צמח כלשהו שהיה במקום והוא נאחז לשם כך בגדר. ברגע שעשה זאת, נצמדו ידיו לגדר מבלי יכולת לשחררם תוך שהוא סובל מהתחשמלות קשה.
רק לאחר מספר דקות הצליח להשתחרר והוא נותר מפויח ויד שמאל שחורה מהתפחמות. חברת החשמל הוזעקה למקום ונמצא, כי מקור הבעיה הוא במתקן החשמל ששייך לבניין ומספק חשמל לתאורה ההיקפית שעל הגדר.

זבולון הגיש תביעה לבית המשפט כנגד העירייה, חברת החשמל ונציגות הבית המשותף שבבעלותה החניון והגדר. בבית המשפט נקבע, כי בעקבות האירוע נותרה לזבולון נכות רפואית לצמיתות בשיעור של 10% בתחום הנפשי.

בהתייחס לשאלה – מי צריך לפצות את זבולון- דן בית המשפט באחריותם של שלושת הנתבעים ובסופו של יום מטיל את האחריות על שלושתם במשותף:
א. נציגות הבית המשותף – אחריותה נובעת מהיותה הבעלים של הגדר והחניון. המתקן שסיפק את החשמל היה באחריותה ומשכך, קיימת לה אחריות לאירוע כבעלים. היה על הנציגות לדאוג לבצע בדיקות על מנת שאירוע שכזה לא יתרחש.

ב. העירייה – היות והגדר שמקיפה את החניון תוחמת גם את השטח הציבורי ולמעשה באותה מידה יכול היה להתחשמל מהאירוע עובר אורח שהיה הולך במקום וזאת מצידה החיצוני של הגדר – הרי שלעירייה קיימת אחריות על תקינות התאורה והגדר. בית המשפט קבע, כי אחריות זו באה לידי ביטוי בדרישה לפקח על כך שנציגות הבית המשותף אכן תקיים את חבותה לבדוק את תקינות הגדר אחת לתקופה כפי שעושים במקרה של מעליות בבניינים.

ג. חברת החשמל – אומנם, המתקן שגרם לתקלה אינו ציבורי אלא שייך לבניין המשותף. עם זאת, בית המשפט קובע, כי על חברת החשמל האחריות לפקח על מתקנים מסוג זה ולדרוש מנציגות הבית המשותף אישורים מתאימים כדי לוודא את תקינות הגדר אחת לתקופה.

בסיכומו של דבר הורה בית המשפט לשלושת הנתבעים לשלם לתובע פיצויים בסך של 260,000 ₪.

UA-57789653-1