רכשתם חבילת נופש. הגעתם לבית המלון וגיליתם שיש עיכוב גדול בקבלת החדרים, החדרים מלוכלכים, המלון רחוק מהמרכז, השירות גרוע, הבריכה בשיפוץ ועוד. האם סוכן הנסיעות אחראי כלפיכם? – רע"א /8213/13 – עליון.

קבוצת נופשים רכשה חבילת נופש באמצעות סוכנות נסיעות. החבילה כללה טיול באילת במשך 3 ימים כולל נסיעות הלוך ושוב ואירוח בבית מלון. כשהגיעו למלון נדהמו הנופשים לטענתם "מן הלכלוך וההזנחה ששררה במלון וכן מן היחס של עובדי המלון" 2 מתוך חברי הקבוצה חזרו כבר ביום המחרת הביתה בשל התנאים שבמקום.
הקבוצה הגישה תביעה כנגד סוכנות הנסיעות ממנה רכשו את החבילה. בית משפט השלום ששמע את הצדדים קבע, כי החדרים נמסרו לנופשים באיחור של מספר שעות, המלון היה באותה עת במצב של "חורבן יחסי" שכלל, בין השאר, מזרן מטונף, כיור שנעקר ממקומו, אסלות מזוהמות, לכלוך ועזובה כללית במקום". לאחר מספר שעות השתפר מצב הניקיון במקום.
"בית משפט השלום קבע כי אחריותו של סוכן נסיעות דומה לאחריות המוטלת על מתווך, ועל כן הוא אינו נושא באחריות לכל ליקוי בחופשה שנרכשה באמצעותו, אלא רק לתקלות שאותן עליו לצפות ועולות כדי הפרת החוזה בינו לבין רוכשי החופשה. בהתאם לכך, קבע בית משפט השלום כי לא ניתן להטיל על הסוכנות אחריות בגין יחסם של עובדי המלון לאורחים, כיוון שלא יכלו לדעת על כך מראש. לעומת זאת, קבע בית משפט השלום כי הסוכנים יכלו לדעת על מצב התחזוקה הירוד של המלון בטרם שיווקו את החבילה". משכך, נקבע, כי הנופשים זכאים לפיצוי.
סוכנות הנסיעות הגישה ערעור לבית המשפט המחוזי שדחה את טענותיהם. משכך, הוגשה על ידם בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון.
בית המשפט העליון קובע, כי אין מקום לקבל את הערעור והוא הותיר את קביעת בית משפט השלום על כנה. בית המשפט העליון קובע, כי "אכן, סוכן הנסיעות אינו אחראי לכל תקלה שעלולה להתרחש במסגרת חבילת נופש שנרכשה דרכו. עם זאת, מוטלת עליו חובה להציג נכונה את מאפייניהם הבסיסיים של מוצרי הנופש שהוא משווק, לדאוג בהקשר זה כי המידע שבידיו בנוגע למאפיינים אלה הוא מדויק ועדכני, ובהמשך לכך, לספק בפועל מוצר התואם את מצגים אלה. סוכן הנסיעות נדרש אם כן לא רק שלא להטעות את לקוחותיו, אלא אף מוטלת עליו חובת גילוי אקטיבי של פרטים מהותיים בעסקה ושל פגמים הידועים לו בשירותים אותם הוא משווק".

UA-57789653-1