ננשכה על ידי כלב בעכוז ותבעה את הבעלים בבית משפט- ת.א 13092-09.

ש.ס, ילידת 1950, טיילה בסמוך לביתה בגבעת זאב כאשר לפתע תקפה אותה כלבה מסוג לברדור אשר הייתה עם בעליה. בעלי הכלבה העניקו לש.ס טיפול ראשוני בביתם ולקחו אותה לטיפול במרפאה. במרפאה נרשם, כי "נתקפה על ידי כלב, ננשכה בזרוע ימין ובעכוז ימין".

ש.ס תבעה את הבעלים של הכלב בבית המשפט. חשוב לדעת, כי החוק מחמיר עם בעלי כלבים ומטיל עליהם אחריות כמעט מוחלטת במקרים מסוג זה. החוק קובע, כי "בתובענה בשל נזק לגוף שנגרם על ידי כלב חייב בעליו של הכלב או מי שמחזיק בכלב דרך קבע לפצות את הניזוק ואין נפקא מינה אם הייתה או לא הייתה התרשלות מצדו של הבעלים". לבעלי הכלב ישנן הגנות הקבועות בחוק רק במקרים בהם הנזק נגרם בשל התגרות של הניזוק בכלב, תקיפה של הניזוק את בעלי הכלב או בני משפחתו ובמקרה של השגת גבול של הניזוק במקרקעין של הבעלים.

מאחר ובמקרה של ש.ס לא התקיימו ההגנות הרי שהאחריות של הבעלים הינה מוחלטת וכל שנותר לבית המשפט הוא לקבוע את גובה הפיצוי. בין הצדדים התגלעה מחלוקת לעניין הנזק הנפשי שנגרם לתובעת, כאשר בית המשפט מינה מומחה מטעמו ולבסוף נקבע, כי לתובעת נכות נפשית צמיתה בשיעור של 4%.

בית המשפט קובע, כי מדובר למעשה בנזק מינורי יחסית ולאחר סקירה של פסיקה דומה קובע, כי לש.ס יפסק פיצוי בסך של 10,000 ש"ח בלבד.

UA-57789653-1