מי העבריין ומי שומר החוק? אזרח תבע שוטר ואת משטרת ישראל בגין תקיפה – ת.א 8545-09

קבוצת חברים נסעה ברכב ועצרה בתחנת תדלוק. שוטרים שהיו במקום פנו אל הקבוצה וביקשו לרשום להם דו"ח היות והנוסעים לא היו חגורים. לטענת פלוני בשלב מסויים פנה אליו אחד השוטרים בלעג ושאל "למה אתה לועס מסטיק כמו פרה?". כאשר הנוסע התרעם על צורת הדיבור של השוטר, יצא השוטר מהניידת ונגח בפניו את פלוני ושבר את אפו. לאחר מכן אזקו אותו השוטרים והובילו אותו לתחנת המשטרה. לטענת פלוני הם דרשו ממנו שיבקש סליחה על התנהגותו ורק אז ישוחרר.

בתביעה שהגיש פלוני לבית המשפט כנגד השוטר ומשטרת ישראל נטען, כי נגרמו לו נזקי גוף בעקבות תקיפת השוטר. אפו נשבר והוא נאלץ לעבור ניתוח. השוטר הועמד לדין משמעתי במשטרה והורד בדרגה למשך חודש. יחד עם זאת, הוא המשיך וממשיך לשרת כשוטר במשטרת ישראל. במשפט מול האזרח טען, כי האזרח הוא שהוביל לאירוע בכך שלעס מסטיק בסמוך אליו בכוונה תוך שהוא מתיז רוק בפניו. עוד ציין, כי האזרח מנע ממנו מלצאת מדלת המכונית וכי הוא חש מאויים.

במסגרת התביעה העידו שלושת השוטרים שהיו באירוע. כל השוטרים ממשיכים לשרת במשטרת ישראל. בית המשפט קובע בעניין עדותם, כי "עדותם של הנתבע והשוטרים מטעם הנתבעת לא עשו עלי רושם מהימן ומשכנע; הן לא היו קוהרנטיות וכללו הפרזות והגזמות בלתי סבירות". בית המשפט קובע, כי השוטר תקף, את האזרח והתרשל בתפקידו וכי האזרח הוכיח את התקיימות האירוע כפי שתיאר. עוד קובע בית המשפט, כי האמירה לפיה האזרח "לועס מסטיק כמו פרה" מהווה לשון הרע.

בסופו של דבר קובע בית המשפט, כי משטרת ישראל והשוטר התוקף ישלמו לאזרח פיצוי בסך של 55,000 ש"ח בתוספת שכר טרחת עורך דין בגין האירוע.

UA-57789653-1