האם מתנדב שנפגע במסגרת התנדבותו זכאי לפיצוי? – ת.ק 39634-12-13 (שלום- ירושלים).

פלוני היה תלמיד בכיתה י"ב עת התנדב בתנועת בני עקיבא. במסגרת התנדבות זו שהה פלוני בעיירת פיתוח כאשר מרכז חייו הועתק למעשה באותה השנה לעיירת הפיתוח והוא יחד עם יתר התלמידים המתנדבים למדו וגרו במקום.

ערב אחד, בעת ששהה בסניף התנועה מסגרת פעילות, רץ פלוני ונתקל ברשת ברזל שהונחה על הרצפה. כתוצאה מכך, הוא נפגע ברגלו, נגרם לו חתך ברגל והוא פונה לבית החולים. פלוני טען, כי נגרמו לו כאב וסבל קשים והוא דרש פיצוי בגין כך מאת "בני עקיבא". לטענתו התנועה התרשלה בהשגחה על המקום וכן לא דאגה לו כנדרש מעצם היותו קטין במועד האירוע ואף לא דאגה ללוות אותו לבית החולים.

השופטת ששמעה את הצדדים, קיבלה את גרסתו של פלוני לאירוע ודחתה את טענות ההגנה של התנועה. השופטת קובעת, כי "בנסיבות העניין הנתבעת חבה כלפי התובע חובת זהירות מושגית וקונקרטית. נטל הזהירות המוטל על הנתבעת הוא מוגבר, בהתחשב בגילו הצעיר של התובע, שבעת פעילותו היה קטין ובמיוחד מאחר שהיה בחסותה במשך כל שעות היום. הנתבעת ארגנה את הפעילות בסניף ומכיון שרשת הברזל הונחה במקום נגיש הרי שלא נקטה באמצעי זהירות סבירים להבטחת בטיחות הפעילות בסניף ושלום התובע".

היות ופלוני לא טען, כי בעקבות האירוע נותרה לו נכות לצמיתות אלא דרש פיצוי בגין כאב וסבל בלבד, קבע בית המשפט, כי הוא זכאי לפיצוי בסך של 12,000 ש"ח בגין האירוע.

UA-57789653-1