נשכרה לבצע עבודת גינון בבית ונפלה לתור פיר בעומק 2 מטרים – האם על בעל הבית לשלם פיצויים? – ת.א 1586-10 (שלום-ירושלים)

מזל נשכרה לבצע עבודות גינון בגינה של בית בירושלים. הבית היה מושכר באופן קבוע כאשר במועד ביצוע העבודות היה הבית ריק ולפני כניסה של דיירים חדשים. לטענתה במועד שנקבע היא הגיעה יחד עם פועל למקום. הבית היה מלא בארגזים והיא יצאה אל הגינה דרך המרפסת של הבית. מאחר ולא רצתה שלכלוך מהגינה יכנס אל תוך הבית היא ניגשה אל תוך הבית כדי לסגור את החלונות שימנעו כניסת לכלוך.

לטענתה, כאשר התכוונה לסגור את דלת הזכוכית המפרידה בין הסלון לגינה, היא נפלה לפיר עמוק שהיה מוסתר בין המזנון שבתוך הבית ובין דלת הזכוכית. (מדובר למעשה במפלס נוסף של הבית). בתביעה שהוגשה על ידה היא דרשה, כי בעל הדירה, אלכס, יפצה אותה על נזקי הגוף שנגרמו לה.

בבית המשפט התקיים דיון ארוך לגבי נסיבות התאונה כאשר הנתבע הכחיש את האירוע וכן טען, כי במשך שנים התגוררה בבית משפחה עם ילדים ומעולם לא הייתה תלונה על סכנה לגבי המפלס הנוסף. בית המשפט קבע, כי נסיבות התאונה התרחשו כפי שתיארה התובעת ועבר לבחון את שאלת הרשלנות. האם למעשה לבעל הבית ישנה אחריות כלפי איש מקצוע שהזמין לביתו?

בית המשפט קובע, כי לבעל מקרקעין ישנה אחריות למי שנפגע בשטחו כאשר יש לבחון את נסיבות המקרה הספציפי. לענייננו נקבע, כי "כפי שעולה מהראיות (בין היתר מהתצלומים), קיים בדירה מכשול ממשי העשוי לגרום לפגיעה בחיי אדם ולא רק לפציעה, כפי שקרה בענייננו. אין זה סיכון סביר שאדם המצוי בבית ייפול לתוך חלל מדרגות שגובהו כ- 2 מטר. ניתן לצפות שפער הגבהים בין הסלון לבין חלל המדרגות הוא מסוכן, שישנה אפשרות שאדם ייפול לתוך החלל, ועל כן יש לגדרו במעקה לכל ארכו (כפי שניתן היה ללמוד גם מתשובתו של המומחה מטעם הנתבע). נראה שגם הנתבע עצמו היה מודע לסיכון הטמון במבנה ועל כן הציב במקום מזנון, על מנת שיגדר את החלל ויחסום את האפשרות לנפילה לתוכו, אלא שהמחסום לא הוצב לכל אורך הפיר, והושאר במקום מרווח מסוכן, המאפשר מצד אחד מעבר אל עבר חלל המדרגות, ומצד שני מסתיר את קיומו של החלל ואת הסיכון הטמון בו"

לאור זאת קובע בית המשפט, כי בעל הבית יפצה את מזל בגין נזקי הגוף שנגרמו לה בסך של 61,000 ש"ח.

UA-57789653-1