שליח הוכה על ידי מנהל המשמרת במסעדה ותבע את המעסיק בגין נזקיו – ת.א 17288-04-10.

 

רותם עבד כשליח במסעדה. באחד הימים חזר משליחות והתבקש על ידי מנהל המשמרת, רועי, לצאת שליחות נוספת. לטענתו, בעקבות דרישתו של רועי, התפתח ביניהם ויכוח מילולי שבמהלכו, אחז רועי בחולצתו בחוזקה ולאחר מכן נגח בפניו. לאחר מכן, הוסיף רועי להכות את רותם אף במקל של מטאטא שהיה במקום.

בבית המשפט התקיים דיון ארוך בגרסאות העובדתיות של המקרה כאשר רועי, מנהל המשמרת, טוען, כי הוא שהותקף על ידי רותם ולא להפך. בית המשפט קבע באופן חד משמעי, כי גרסתו של רותם היא הנכונה וכי הוא לא תקף את רועי אלא הותקף על ידו ובנסיבות אלו על רועי (מנהל המשמרת) לשלם לו פיצויים בגין נזקיו.

ואולם, החלק המשפטי המעניין בפסק הדין הוא הדיון שהתקיים לגבי חבות המעסיק (המסעדה) לפצות את רותם. בית המשפט דן באחריות המעסיק לאירוע וקובע, כי למעסיק אחריות למקרה היות והתוקף הינו עובד שבאחריותו וחלים במקרה זה דיני השליחות. נקבע, שהאירוע התרחש בשעות העבודה בנסיבות הקשורות בעבודה שכן הצדדים החלו להתווכח בעקבות דרישתו של רועי מרותם לצאת לשליחות נוספת. בית המשפט קבע, כי העובדה שהמעסיק היה אדיש לאירוע ולא ייחס לו חשיבות משמעותית מעידה על כך שהוא למעשה אשרר את המעשה ומשכך, על המעסיק גם כן חלה אחריות לפיצוי התובע.

זאת ועוד, בית המשפט קובע, כי המעסיק אף אחראי כלפי רועי על פי עוולת הרשלנות וזאת משעה שלא סיפק לו סביבת עבודה בטוחה. נקבע, שרועי התייחס פעמים רבות בצורה לא ראויה לעובדים וכי היו תלונות קודמות של רותם על היחס כלפיו ועל איומים באלימות. העובדה שמעסיק לא עשה דבר גם בנסיבות אלו מטילה עליו אחריות לאירוע שהתממש.

בסופו של יום נקבע, כי הן המעסיק והן התוקף ישלמו לרותם פיצויים בסך של 40,000 ש"ח.

UA-57789653-1